Gremi-Antiquaris-Brocanters-Girona.com

Hem portat a terme una actualització del sistema de gestió del web del Gremi d'Antiquaris i Brocanters de les Comarques Gironines.

Anteriorment el web estava portat amb un sistema de gestió sense gestor de continguts, pel que calia que un webmaster portés a terme cada actualització. Així cada actualització era més lenta de portar a terme i alhora calia una despesa important.

El nou web incorpora el gestor de continguts Drupal, fent que cada actualització pugui ser pujada al web des del mateix programa gestor gràcies a formularis semblants als d'enviar un simple e-mail. Això permet que cada notícia, esdeveniment o agremiat es gestiona des del mateix gremi, fent la feina més ràpida i sense la despesa extra d'un webmaster per cada modificació.

http://www.gremi-antiquaris-brocanters-girona.com/